Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/.api_token) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/339169/virtual) in /data/web/virtuals/339169/virtual/www/subdom/na-spektru/wp-content/plugins/hostinger/includes/class-hostinger-helper.php on line 29
8 / P1 – Modifikace zadání úloh - Vlastnosti člověka na autistickém spektru

8 / P1 – Modifikace zadání úloh

Jakým způsobem lze upravit zadání úloh tak, aby byly pro osoby na spektru lépe zpracovatelné?

 1. Navýšení času
  Navýšení času je jednou z nejčastějších modifikací úloh nejen pro žáky na autistickém spektru, ale obecně pro žáky, kteří spadají (dle klasifikace CERMAT) do skupiny “SPUO”. Zatímco v případě osob pouze s poruchami pozornosti může být samo o sobě velkou záchranou, v případě osob na autistickém spektru je často samo o sobě nedostačující. Významný vliv na to má prostředí. Na co si dát u navýšení času pozor?
  1. Případ typický pro školní prostředí – žáci poté, co odezvdají test, se začnou bavit, a při této době má žák s navýšením času test dopisovat. V případě osob mimo autistické spektrum se s největší pravděpodobností nebude jednat o větší problém, zvládnou to. Ovšem u žáků na spektru je až na výjimky nezbytné hlídat prostředí (zejména hlasitost v učebně), protože jinak dojde ke snížení kvality navýšení času, v horším případě to nebude mít účinek žádný (kvůli hluku se nebudou moci soustředit, aby test dokončili), v nejhorším to povede k afektovým stavům (viz článek 2. / V1 – Stavy omezené schopnosti sebeovládání).
   Nicméně, zhoršení soustředění může být zapříčiněno i probíráním látky s žáky, kteří již dopsali, obecnou diskuzí v učebně či puštěním videa nebo filmu. Vhodné tak může a nemusí být (je to čistě individuální v závislosti na konkrétních vlastnostech konkrétního žáka) přesunutí žáka na dopsání testu do jiné učebny, na chodbu či do kabinetu, umístění žáka do kouta učebny, zadání samostatné práce žákům, kteří již odezvdali…
  2. Pokud v době konání úlohy (např. psaní testu) se osoba začne věnovat jiné činnosti nebo přestane koukat na ni hledět, nemusí to znamenat, že již má hotovo nebo nechce se tomu dále věnovat. Spousta osob na autistickém spektru má přidruženou diagnózu ADHD, ADD, ADD s hypoaktivitou či samotnou hypoaktivitu, krom toho ale i osoby na spektru bez přidružených diagnóz se mohou na určitou dobu duševně oddělit od plnění úlohy, např. vlivem vědecko-výzkumného uvažování (např. optimalizace úlohy), potřebou odpočinku (úloha je na ně nadměrně namáhavá při “standardním” postupu) a podobně.
  3. Při dlouhých úlohách navýšení času samo o sobě nemusí postačovat kvůli přehlcení, je proto žádoucí umožnit po určité době konání přestávek, případně s možností volného pohybu v daném místě (např. učebna, chodba, kancelář) či svačiny / pití (vše závisí na možnostech v danou chvíli).
 2. Povolení dalších pomůcek
  Pokud to situace umožňuje, a nedošlo by tím k nadměrnému zvýhodnění (je rozdíl mezi kompenzací a zvýhodněním), je vhodné povolit další pomůcky
  1. Zjednodušovací pomůcky vlastní tvorby (tabulky, měřítka, vzorce apod.)
  2. Taháky a návody – pokud by nedošlo k nežádoucímu nebo nežádoucí míře poměrného zvýhodnění
  3. Další listy papíru, pohodlnější propisky, více barev…
  4. Nálepky, štítky…
 3. Asistent
  Asistence u činnosti / úlohy může výrazně pomoci i výrazně uškodit, záleží na přístupu asistenta k osobě a jeho přijetí danou osobou.
  (autorské sdělení) Zastávám postoj, že v rámci pravidel stanovených nadřízenými by měl asistent pomoci na pokyn osobě, jíž má pomáhat, jedině tak je možné zajistit správný účinek pomoci.
  1. V případě školního prostředí je více, než kde jinde třeba, aby byla pomoc maximálně individualizovaná dané osobě, a to dle jejích potřeb, v rámci možností jak si sama řekne. Jak konkrétně?
   1. Zápisky
    Osoby na spektru jsou velmi často výrazně unavitelnější (není to však pravidlem) zejména z principiélně jednoduchých, ale repetitivních činností. Zápisky jsou jednou z typických činností, které je vhodné, aby žákovi zajišťoval asistent, a žák si jen poznamenával informace, které si sám potřebuje zapsat jiným způsobem.
   2. (dopíšu při editaci článku, blíže zpracuji v samostatném článku)
 4. Odlišná forma zápisu
  1. Zápis do elektronického zařízení namísto na papír nebo opačně
  2. Odlišná forma písma v písemném projevu či vícebarevný zápis
 5. Odlišná forma ověřování znalostí či dovedností
  1. Písemné zkoušení namísto ústního – malá, přesto však významná část osob na autistickém spektru má přidruženu sociální fobii, selektivní mutismus a podobná znevýhodnění, které neumožňují zkoušení provést interaktivní formou (ať už ústní, či písemnou)
  2. Písemné zkoušení namísto ručního zápisu realizovat pomocí psaní na stroji nebo elektronickým zápisem
   Toto řešení je vhodné pro osoby, které mají pouze potíže s unavitelností rukou či čitelností zápisu
  3. Písemné zkoušení místo na papíše psát na elektronickém zařízení
   Toto řešení je vhodné pro osoby, u kterých je prakticky nemožné nebo velmi náročné psaní “na první dobrou” – kde je velký výskyt škrtanců apod. v písemném projevu. Mnohé osoby na autistickém spektru totiž mají kombinaci velmi dobré dlouhodobé paměti, ale těžko si vybavují a k tomu mají špatnou krátkodobou paměť. Zápis do počítače, kde si tak mohou uspořádat myšlenky do výsledné formy, je tak pro ně velmi žádoucí.
  4. Ústní zkoušení doplnit písemnou přípravou
   Toto řešení je vhodné zejména u osob, u kterých by čistě ústní projev byl hůře srozumátelný, nebo by nebyly schopny / nedokázaly by se i při dostačujících znalostech vhodně vyjádřit bez dostatečného předchozího urovnání myšlenek za použití písemné formy
  5. Písemné zkoušení doplnit či nahradit ústní formou
   Tato varianta je zvláště vhodná zejména u studentů s přidruženou poruchou pozornosti, hypoaktivitou či poruchami učení, může ale dosti pomoci i u studentů bez těchto přidružených diagnóz, a to zejména z následujících důvodů:
   1. Nedostatečné či chybné pochopení otázky
   2. Potíže se soustředěním (i vlivem rušících prvků, které se snáze eliminují při ústním zkoušení, než při písemném)
   3. Nerozpoznání vhodné míry podrobnosti odpovědi (co ještě uvést a co už neuvést), vedoucí i k neefektivnímu hospodaření s časem při zkoušení
   4. Stres, strach, obavy či úzkost z nepochopení odpovědi nebo její nedostatečnosti
  6. Náhrada rozstřelových otázek podmíněnými
   Vzhledem k snadné vystresovatelnosti velkého množství osob na autistickém spektru i potížemi s vybavováním (i při více, než jen dostačujících znalostech a odborných dovednostech) je žádoucí, aby při jejich zkoušení podmíněné otázky / úlohy v rámci zkoušení byly zahrnuty v rámci času celého zkoušení, to jest nebyly v krátkém časovém limitu před ostatními (tzv. rozstřel nebo rozstřelová úloha).
  7. Online forma namísto prezenční
   Vhodná zejména u osob, kterým cestování nebo příprava nutná k přesunu na místo zkoušení způsobuje nadměrný stres. Je velmi žádoucí důkladně prověřit vhodnost této varianty ve srovnání s prezenčními variantami.
 6. Větší volnost plnění úlohy
  1. Odstranění nebo posunutí požadavků, které není nutně nezbytné plnit
  2. Náhrada požadavků na postup či průběh požadavkem na cíl
  3. Odstranění dílčích deadlinů a jejich sloučení v pozdější úplný deadline
 7. Pevnější režim plnění úlohy
  1. Stanovení konkrétnějších bodů
  2. Předložení vzoru
  3. Stanovení časnějších termínů pro jednotlivé části
  4. Požadavky na konzultace

Článek krátce aktualizován 17. 4. 2023

asistent pedagoga asistent učitele autorovo autorsky pohled autorskypohled autorský pohled citeni dle-vzorcu jaktocitim jak to citim jak to cítím modifikace modifikace podmínek modifikace vzdělávání mympohledem mym pohledem mým pohledem návod odautora odlišnost povinnosti prace s pocity pristup práce s pocity přístup přístup rovnani rovnani s radou rovnání rovnání s řadou ruznovekkost rychlost různověkkost sociální ukoly ulohy vzdělávání zadani zadání zevnitr zevnitř úkoly úlohy úprava vzdělávání škola

8 / P1 – Modifikace zadání úloh

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek