ruznovekkost

4. / C1 – Různověkkost mozku

Tento článek vychází takřka výhradně z dlouhodobého vnímání, pozorování a analýz autora webu. Není-li uvedeno jinak, informace v něm uvedené nejsou vědecky ověřené nebo si autor není vědom jejich dosavadního vědeckého ověření. Nejsou zde však užity dezinformace a teorie vycházející z jednoduchých novodobých pseudovědeckých disciplín alternativní medicíny apod. Dále je vhodné upozornit, že článek je […]

Přesunout se na začátek