Připravované články

 1. V \ Zdroje únavy
  • P \ Jak předcházet nadměrné únavě
 2. V \ Způsoby vyjádření pocitů a myšlenek
 3. V \ Nejednoznačnost zadání (plán: do 7/2023, rozpracováno)
 4. P \ Úlohy, úkoly, povinnosti
  • P \ Modifikace zadání úloh
   • A \ Jaké modifikace mi pomáhají a jaké ne
   • P \ Algoritmizace úloh
 5. V \ Vztah k pořádku a úklid (plán: do 7/2023)
 6. V \ Potenciál osob na autistickém spektru
  • P \ Jak využít potenciálu osob na autistickém spektru
 7. V \ Možnosti zlepšení vzájemného porozumění
  • P \ Smluvní signály
 8. V \ Zdroje stresu a možná řešení
  • V \ Zdroje stresu ve škole a možná řešení (plán: do 8/2023, z velké části obsaženo v 12. / P4)
  • V \ Zdroje stresu v obchodě a možná řešení
  • V \ Zdroje stresu v muzeu a možná řešení
 9. V \ Rozčilující častá tvrzení
 10. V \ Odpor a vzdor (plán: do 7/2023)
  • C \ Indukované potřeby a požadavky
 11. V \ Přesnost, míra, hranice, škála (plán: do 7/2023, rozpracováno)
  • A \ Míry a škály dle mého vnímání (plán: do 12/2023)
 12. V \ Nesoustředěnost
  • P \ Nesoustředěnost a “návrat do reality” (plán: do 12/2023)
 13. V \ Zájmy a zaměření
 14. V \ Způsoby komunikace a projevu pocitů
 15. V \ Upřímnost
 16. V \ Vnímání společenských jevů
 17. J \ Časté mýty – čím jsou podloženy a jak jsou blízko realitě? (plán: do 12/2023, částečně rozpracováno)
 18. A \ Čím (by) mi, žákovi, byl asistent pedagoga nejvíce nápomocen? (plán: do 12/2023)
 19. A \ Osobní identita – styl a vzhled
 20. A \ Lidskost chyby
 21. P \ Opakování pocitu oběti a jak z toho ven
 22. V \ Vliv upozorňování a dalších zásahů do činnosti (plán: do 12/2023)
 23. V \ Paměť a vstřebávání informací (plán: do 12/2023)
 24. P \ Skupinová práce u osob na spektru – na co si dát pozor? (plán: do 8/2023)
 25. V \ Přehled nejtypičtějších vlastností osob na autistickém spektru
 26. V \ Jakými vlastnostmi osoby na spektru působí, a jaké reálné vlastnosti se za tím skrývají?
 27. V \ Vybíravost
 28. P \ Rovnání s řadou (vydáno jako článek 11. / P3)
 29. C \ Vznik a vývoj odporu
 30. P \ Jak na úzkosti
 31. V \ Pohodlí × snesitelnost (plán: do 7/2023, rozpracováno)
 32. P \ Zvyšování odolnosti (plán: do 7/2023, částečně rozpracováno)
 33. A \ Jak se u mne v dospělosti projevují znaky autistického spektra?
 34. P \ Rady pro mimoškolní pedagogy při práci s osobami na autistickém spektru (plán: do 7/2023)
 35. V \ Typologie a kategorizace (oficiální klasifikace, a k tomu autorova klasifikace dle projevových typů)
 36. V \ Pravidla a přesnost
  • P \ Snížení zátěže v důsledku nenaplnění přesnosti a pravidel
 37. P \ Šikana a jak nad ní vyhrát

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek