Vlastnosti

5. / V3 – Důraz na postup a výsledek

Je všeobecně známo, že osoby na autistickém spektru dokáží u relativně složitých problémů dosáhnout správných výsledků jednoduše. Běžně však je – pro zadavatele úlohy naprosto pochopitelně – vyžadován i postup. A ten je často dost odlišný od všeobecně používaného, často jej výrazně zjednodušuje, rozšiřuje nebo jinak upravuje. A tomu se na zoubek podíváme nyní. Důraz […]

3. / V2 – Rychlost a odezva mozku

Mnohdy se po nás chce, abychom reagovali jasně a rychle. To však nejde. Ne, že nechceme, ale prostě nejsme schopni. Zajisté jsou sice na autistickém spektru i osoby, kterým to nečiní žádnou potíž, nicméně významná, z mých poznatků převážná, část osob na spektru má tuto vlastnost. Proč? Důvodů je hned několik:Pro ty, kteří spěchají: skočte […]

Přesunout se na začátek