Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/.api_token) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/339169/virtual) in /data/web/virtuals/339169/virtual/www/subdom/na-spektru/wp-content/plugins/hostinger/includes/class-hostinger-helper.php on line 29
6. / V4 – Vliv úloh, úkolů a povinností - Vlastnosti člověka na autistickém spektru

6. / V4 – Vliv úloh, úkolů a povinností

Jaké potíže mají osoby na autistickém spektru s úlohami?

Článek bude průběžně doplňován.

 1. Nejasné zadání
  • Zadání příliš stručné
   Osoby na autistickém spektru mívají velmi často potíže se zadáním příliš stručných úloh, a to buď, protože je nenapdne (nemá, jak napadnout), jak pokračovat dále, nebo naopak je napadne mnoho způsobů či cest, a netuší, která je správná (je potřeba vyloučit všechny další, to jest nadbytečné, varianty)
  • Příliš mnoho úloh zadaných najednou
  • Vzájemně se vylučující okolnosti v zadání
  • Nesrozumitelně dlouhé zadání (zpravidla vyžaduje strukturalizaci a psanou / obrazovou formu) – osoby na autistickém spektru mívají velmi často potíže s krátkodobou pamětí, zejména sluchovou
 2. Strach z dopadu činnosti
  např. strach z dopadu na životní prostředí, strach z nadměrného ušpinění se, strach z trestu, pokud při plnění se dopustí chyby – lidé na autistickém spektru si některé okolnosti uvědomují mnohem více a mnohem hlouběji, než je běžné, a naopak jiné zcela nevnímají, nevnímají či necítí jejich důležitost, nebo je opomíjejí
 3. Nadměrná zátěž
  Osoby na autistickém spektru mnoho činností, které by krom vrstevníků i mnohem mladší lidé zvládli, z určitých důvodů nezvládnou. Čím to je?
  • Je požadavek na pochopení látky vyložené právě určitým způsobem, zvláště pak, je-li vyvíjen časový tlak. To je pro mnoho osob na autistickém spektru extrémně vyčerpávající, a to i v řádu minut.
  • Hlídá se souběh dvou jevů – pro osoby bez potíží pozornosti to může být dost snadné, stačí dosažení potřebných hranic, naopak u osob s potížemi pozornosti (ne nutně ADD či ADHD) jsou zpravidla velmi namáhavé
  • Přítomnost nežádoucího vjemu – vzhledem k velmi omezené schopnosti regulace vjemů osoby na autistickém spektru často nejsou schopny plnit úlohu vlivem zátěže např. z hlasitého rádia, zvuku pískání ptáků, silným slunečním paprskům, nestabilní teplotě či vlhkosti v prostředí, znečištěnému vzduchu… a často mají i potíže se o tom zmínit
  • Příliš rozmanité prostory nebo nedostatečně kapacitní prostory – u příliš rozmanitých prostorů (např. Open space kanceláře) je to způsobeno nedostatkem soukromí, nedostatkem jistoty, přílišnou rušností a nadměrným množstvím vjemů, naopak u příliš stísněných pomerů nedostatečnými možnostmi používat běžné algoritmy řešení úloh, a nutnosti výrazně upravit (zesložitit) takový algoritmus, aby se dal použít (např. třídění dokumentů).
 4. Styk s něčím, k čemu má osoba na spektru odpor
  Stejně, jako mnozí lidé mimo autistické spektrum, mají osoby na spektru často k některým věcem, lidem, činnostem apod. odpor, který je však výrazně silnější (obvykle ne v podobě panické) ve srovnání s oboami mimo spektrum, a vzhledem k větší citlivosti se vyskytuje i u mnohem více jevů, lidí, zvířat a věcí.
  • Osoba – komunikační odpor vůči osobám neznámým či osobám jevícím určité vlastnosti nebo konajícím určité činnosti
   • Vůči osobám neznámým – strach z neznáma, omezené schopnosti zahájit komunikaci či ji zahájit vhodně
   • Vůči osobám s určitými vlastnostmi – např. vůči kuřákům, nebo vůči osobám provokujícím. Zpravidla to není odpor vůči osobě formou panickou, ale jen odpor vůči samotné komunikaci s ní. Také se může vyskytovat odpor vůči osobám určité barvy pleti, nicméně to v naprosté většině případů nemívá rasistický apod. podtext, je tam přítomen jen komunikační odpor, a ne existenční odpor, či dokonce zájem a úmyslná snaha poškodit (ať už přímo, či nepřímo, např. urážkami mimo ně)
   • Vůči osobám konajícím určitou činnost – často např. osoby zrovna provokující, osoby připravující určitou past, lest – odpor vůči takovému chování. Buď je takový odpor zevnitř a člověk jej nedokáže nijak ovlivnit, – to je častý případ u osob s přítomnou OCD nebo selektivním mutismem, nebo se často jedná o odpor s běžnou schopností sebeovládání, kde je nereagování navenek (což může působit jako “trucování” či nevnímání) úmyslné.
  • Činnost – odpor vykonávat určitou činnost z důvodu výkonu něčeho nebo očekávanému dopadu něčeho, k čemu má osoba odpor, či styku s něčím, k čemu má osoba odpor
   • Vůči styku – např. mokré hadry (důvody – významné snížení teploty na povrchu těla, moc drsné hrany, přítomnost něčeho dalšího na povrchu těla – např. voda, či nečistoty)
   • Vůči důsledku činnosti – např. škoda způsobená jinému, vlastní škoda, zásah do osobní identity
 5. Čekání
  Úkoly, týkající se čekání, mohou být pro mnoho osob na autistickém spektru velmi snadné, protože některé osoby na autistickém spektru se velmi dobře soustředí, a dokáží velmi přesně poznat výskyt určitého očekávaného jevu, a následně konat. Výhodou těchto úloh je jejich algoritmická jednoduchost – jedná se o algoritmus s podmínkou na začátku.
  Oproti tomu větší množství osob na autistickém spektru velmi těžko zvládá takové úlohy, protože samotné čekání je velmi vyčerpává, velmi je vyčerpává střeh (často nadměrný, který ale ani nedokáží zeslabit, často naopak příliš malý, který nedokáží posílit).
6. / V4 – Vliv úloh, úkolů a povinností

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek